இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொள்ளவுள்ள நடவடிக்கைகள்


இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொள்ளவுள்ள நடவடிக்கைகள் பற்றி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்புக்கு பிரதமர் பாராட்டு; இது பணப்புழக்கத்தை அதிகரித்து, கடனுதவி வழங்குவதையும் அதிகரிக்கும் என்கிறார் பிரதமர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *