Category: கவிதைகள்

புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனின் “அழகின் சிரிப்பு”புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனின் “அழகின் சிரிப்பு”

1. அழகு காலையிளம் பரிதியிலே அவளைக் கண்டேன்!கடற்பரப்பில், ஒளிப்புனலில் கண்டேன்! அந்தச்சோலையிலே, மலர்களிலே, தளிர்கள் தம்மில்,தொட்ட இடம் எலாம் கண்ணில் தட்டுப்பட்டாள்!மாலையிலே மேற்றிசையில் இலகு கின்றமாணிக்கச் சுடரிலவள் இருந்தாள் ஆலஞ்சாலையிலே கிளைதோறும் கிளியின் கூட்டந்தனில் அந்த ‘அழகெ’ ன்பாள் கவிதை தந்தாள். சிறுகுழந்தை விழியினிலே ஒளியாய் நின்றாள்;திருவிளக்கிற் சிரிக்கின்றாள், நாரெடுத்துநறுமலரைத் தொடுப்பாளின் விரல்வளைவில்நாடகத்தைச் செய்கின்றாள்; அடடே செந்தோட்புறத்தினிலே கலப்பையுடன் உழவன் செல்லும்புதுநடையில் பூரித்தாள்; விளைந்த நன்செய்நிறத்தினிலே என் விழியை நிறுத்தினாள்;

கண்கள் சொல்லும் காயங்கள்கண்கள் சொல்லும் காயங்கள்

கண்கள் சொல்லும் காயங்கள்,நெஞ்சின் ஓரம் ஈரம் தான்,வாழும் மனிதர்களுக்குள்ளே எத்தனை எத்தனை மாற்றங்கள்,ஒருவன் வாழவேண்டும் என்று,மற்றவன் சாவது எந்த விதத்தில் நியாயமாகும்? படைத்தவனா பிரித்து வைத்தான்?,உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று வைத்தான்?மதங்கள் என்னும் பெயராலே,மதம் பிடித்து கொல்ல வைத்தான்? சுயநலம் பிடித்த மனிதா நீ,இறைவனை காரணம் காட்டாதே!

ஔவையார் நூல்கள்: 4. நல்வழிஔவையார் நூல்கள்: 4. நல்வழி

பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவை நாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் – கோலம்செய் துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா புண்ணியம்ஆம் பாவம்போல் போனநாள் செய்தஅவை மண்ணில் பிறந்தார்க்கு வைத்தபொருள் -எண்ணுங்கால் ஈதொழிய வேறில்லை; எச்சமயத்தோர் சொல்லும் தீதொழிய நன்மை செயல். சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால் நீதி வழுவா நெறிமுறையின் – மேதினியில் இட்டார் பெரியார் இடாதார் இழிகுலத்தார் பட்டாங்கில் உள்ள படி.

மரம்!மரம்!

வீசுகின்ற தென்றலனிலே, ஆடுகின்ற கிளைகளெல்லாம், இலையுதிர செய்திடுமே, கொளுத்தி வரும் வெயிலிலும், மரம் நிழல் தந்திடுமே, கூடிவரும் பறவையெல்லாம், மரத்தில்தான் தங்கிடுமே, காற்றில் கலந்த தூசி எல்லாம் மரத்தில்தான் படிந்திடுமே, வாழ்கின்ற காலம் எல்லாம், பயனைதான் தந்திடுமே, விழுந்து விட்ட போதிலும் மரப்பொருளாய் வந்து சேர்ந்திடுமே! மரம் வளர்ப்போம்!… நன்னிலம் படைப்போம்!…

அறுவடை செய்வோம்!அறுவடை செய்வோம்!

கனவு என்னும் விதை விதைத்துமுயற்சி என்னும் உரமூட்டி,கோபம் என்னும் களை பறித்துபண்பென்னும் நீரூற்றிஅன்பென்னும் அரண் வளர்த்து,இன்பமெனும் நெற்க்கதிரைஅறுவடை செய்வோம்!

சக்தியே சிவம்!சக்தியே சிவம்!

மையிட்ட கண்ணுடையாள், நீ,உலகறிய, மெய்யுரைத்தாய் ஒளவ்வையாய், நீ! வளையிட்டக் கையுடையாள் நீ!வேட்கையில் வாள் பிடித்தாய், நாச்சியாராய், நீ! திலகமிட்ட நெற்றி உடையாள், நீ!…முதல் மருத்துவரானாய், முத்துலட்சுமியாய், நீ! சுடரொளி முகமுடைத்தாள், நீரேடியம் அறிந்து நோபலடைந்தாய் மேரி கியூரியாய், நீ! நவீன உலகின் நவநீதன தாய் நீ,எண்டீவருடன் விண்ணில் ப(மறை)றந்தாய், நீ! மங்கையர் குலப்பெருமை , நீ!பெண்மையின் சாட்சியானாய் அன்னை தெரசாவாய், நீ! அரசியல் களத்தில் சித்திரம் நீ,முதல் பெண் பிரதமரானாய்

ஏன் மறந்தாய்?ஏன் மறந்தாய்?

உறக்கத்தில் வீழ்ந்தவனே, உனக்கு இன்னும் எழ மனம் வரவில்லையோ, நித்தமும் கணவுகள் மட்டும் காண்கிறாய், உந்தன் விழிகளை உறக்கத்திற்கு கடன் கொடுத்து தான் கனவுகள் வாங்கினாயோ? உழைக்க மறந்தவனே, உனக்கேன்? ஊதியம் மீது ஆசை!.. பிழைக்க சிட்டுக்குருவிகள் கூட வட்டமிடும்!.. கட்டுடல்க் காளையன்றோ, நீ ஏன் உழைக்க மறந்தாய்?

பறந்திடு விண்ணைத்தாண்டிபறந்திடு விண்ணைத்தாண்டி

இமயம் என்ன உயரம், அதனால் இல்லை துயரம், சிறகுகள் விரிப்போம், காற்றினில் மிதப்போம், இலட்சியம் எதுவோ அதையே பிடிப்போம். விதி தட்டி பரித்தாலும் அதைஎட்டி பிடித்திடுவோம், சதி என்ன செய்தாலும் அதைமுட்டி தகர்த்திடுவோம், முடிவெடு தோழா உழைத்திட வெற்றி நம் கையில்கிடைத்திட நீலக்கடல் என்ன ஆழம்,அதனால் இல்லை ஓலம்,மூச்சினை பிடிப்போம், முத்துக் குளிப்போம்,செல்வங்கள் பலவும் வாறி எடுப்போம். விதி தட்டி பரித்தாலும் அதைஎட்டி பிடித்திடுவோம், சதி என்ன செய்தாலும் அதைமுட்டி